Bimerg Sp. z o.o.

Zakład: Bimerg Sp. z o.o. ul. Kolejowa 21 w Gostyninie

Obiekt: Hala produkcyjna – malarnia

Wykonane instalacje:

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacja ciepła technologicznego

- instalacja ogrzewania nagrzewnicami wodnymi

- podwęzeł cieplny

- wewnętrzna instalacja gazowa wraz z instalacją zbiornikową oraz przyłączem gazu

- instalacja detekcji gazu

- instalacja kominowa dla palników gazowych 

©2024 CLIMA HIT. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search