Orlen KolTrans S.A

Zakład: Orlen KolTrans S.A. Płock ul. Chemików 7

Obiekt: Lokomotywownia

Wykonane instalacje:

- mobilny odciąg spalin – zdalnie sterowany wózek z okapem zamontowany na szynie

- ogólna wentylacja hali realizowana poprzez wysokowydajne wentylatory dachowe w wersji przeciwwybuchowej

©2024 CLIMA HIT. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search